Отделение вызревших семян от пустышек.
thumbnail

Все размеры: sq (150×150), sm (250×166), md (500×333), lg (1000×665), orig (2000×1329).

Дата создания: 2017-06-12 13:30:18.

Код для вставки изображения

HTML:

<img src="https://files.umonkey.net/f/c3/b2e3/9b2f9a/md.jpg" title="Сортировка семян вяза" alt="vyaz6.jpg"/>

Markdown:

![Сортировка семян вяза](https://files.umonkey.net/f/c3/b2e3/9b2f9a/lg.jpg)

Markdown with content blocks:

https://files.umonkey.net/f/c3/b2e3/9b2f9a/lg.jpg "Сортировка семян вяза"

Fossil wiki:

<a href="https://files.umonkey.net/photo/album/elm"><img src="https://files.umonkey.net/f/c3/b2e3/9b2f9a/sm.jpg" title="Сортировка семян вяза" alt="vyaz6.jpg" align="right" width="250" height="166"/></a>